Dolen aan de zijlijn (1979)

Bij het jubileum van A.R.C.-Klanken lijkt het me zinnig dit maandblad en de redactie eens nader onder de loep te nemen. Ik heb zelf nog bewust de 'Kellevoop-Klanken' periode meegemaakt en ben dus uitermate bevoegd te oordelen over het reilen en zeilen van ons clubblad in de afgelopen jaren. Het eerste wat me is opgevallen is verschil in het huidige drankconsumptie patroon bij Klankenvergaderingen in het clubhuis. In de Kellevoop-periode was bier uit den boze, dhr. K. stond hoogstens op een bierkratje in de bestuurskamer naar het eerste te kijken, maar dronk uitsluitend huppelwater. De huidige redactie is helaas van deze goede gewoonte afge(s)tapt en hangt haast constant aan de pomp. Dit is goed te merken aan de inhoud van het blad. Negentig procent van de gepubliceerde artikeltjes komen van derden en zelf voeren ze geen bal uit. Ja, de Sportstichting zwart maken en zeuren over lagere elftallen die zo weinig aan de bak komen, stokpaardjes van heren die zelf geen klap verstand van voetbal hebben. En vertel me nou niet, dat een redactielid van een voetbalmaandblad zelf niet een behoorlijke voetballer dient te zijn. Kunt U zich een tandarts voorstellen met een kunstgebit? Want hier wringt de voetbalschoen lezers, laten we de voetbalcapaciteiten van de heren een nader bezien. Wat denkt u van Jan, hij pielt wat in de zaal en denkt in het veld ook voortdurend dat ie het plafond moet raken. Volgens mij is hij rijp om naar de nieuw op te richten voetbalvereniging 'De Struisvogels' getransfereerd te worden. Gert Jan speelt gelukkig alleen maar op veld 7 en dat zegt genoeg, zelfs de Sportstichting heeft in de gaten, dat deze overigens aardige jongen een beetje in bescherming genomen dient te worden. Ton is een hopeloos geval, toen ik hem jaren geleden eens aanbood wat techniek bij te brengen verhuisde de lafaard spoorslags naar Boskoop. En dan die andere figuur, 's zomers gehuld in racehandschoentjes en zeemleren kruis. Nick Bahamontes de bergkoning van de Ten Harmsenstraat. Hij staat niet voor niets voortdurend wissel bij het vijftiende. Er wordt gefluisterd dat ie regelmatig in contact staat met 'Polleke'. Ik stel dan ook voor de rubriek 'Dollen aan de zijlijn' te veranderen in 'Dolen aan de zijlijn', het gebruikelijke stekkie van de redactieploeg op de zaterdagen.
Gelukkig dat een voetbalkenner als ondergetekende (drie kwartier ARC 1) U regelmatig in ons clubblad op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen, want u begrijpt nu toch wel dat er op voetbalgebied weinig te verwachten is van deze voetbalonbenullen. Een tweede kwestie die me bezig houdt is de volgende: is A.R.C.-Klanken wel een gezellig clubblad? Ook hier over heb ik mijn twijfels. Wij missen de leuke rubrieken van praktisch alle clubbladen zoals: 'Wij feliciteren' en juniorenwestrijdverslagen in de trend van: ik gaf de scheidsrechter een hand en miste een vinger.

De Boyskoerier bijvoorbeeld pakt dat veel beter aan. Hun rubriek 'Van de bestuurstafel' hoort in ieder clubblad thuis. Onze bestuurstafel is toch waarachtig niks minder dan de van de Boys. De eerste berichten hen ik al. Op zaterdag j.l. sloeg bestuurslid G. Lagerweij per ongeluk een glas sherry van de bestuurstafel over de broek van de voorzitter, beide heren zijn hierna met vakantie naar Bokmania gegaan. Of: dhr J. van Bottenzeel zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979 worden benoemd tot assistent hulpreserve voor algemene incidentele gevallen. Belangrijke, gezellige berichten die het doorsnee lid laten kijken in de keuken van A.R.C. De redactie kennende zullen ze zich waarschijnlijk geen barst aantrekken van mijn bedenkingen en vrolijk op de oude voet doorgaan. Dat lijkt me ook de enige juiste beslissing. want laten we eerlijke zijn als je iedere maand het hele blade vol zou stoppen met mijn geleuter, dan zouden ze binnen de kortste keren regelmatig in het donker worden opgewacht.
Redactie van A.R.C.-klanken van harte gefeliciteerd en denk vooral in deze dagen aan het spreekwoord van de oude Chinese wijsgeer Bui Tens Pel: wie schrijft die blijft.Hoogachtend,
Archibald Strohalm
Archibal Strohalm