Zilveren BrugZilveren Alphense Brug

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van ARC (1952) werd in opdracht van de supportersvereniging van ARC door de alphense zilversmid B. Bauer de Zilveren Alphense Brug vervaardigd.
De vereniging welke drie opeenvolgende overwinningenin in een nederlagentoernooi behaalde, kwam definitief in het bezit van deze uitzonderlijke prijs.
Het Amsterdamse TOG won in 1952, 1953 en 1954 het toernooi waardoor het de Zilveren Alphense Brug mocht behouden.

Brand bij TOG.
Op donderdag 17 augustus 2006 brandde het clubhuis van TOG aan het Middenmeerpad tot aan de grond toe af. Veel van rijke historie van de club ging verloren.
Gelukkig werd de Zilveren Brug niet in het clubgebouw bewaard, waardoor deze gespaard is gebleven.
TOG heeft uiteindelijk besloten om de Zilveren Brug te schenken aan de Alphense Historische Vereniging, waar deze nog steeds te bewonderen is.

Quick Boys overwon ARC met 5-2
Leidse Courant 30 juni 1952

Voor de nederlaagserie van ARC slaagden de Katwijkse Blauw-Witte er in hun oude rivalen op eigen terrein een 5-2 nederlaag toe te brengen in het tournooi om de Zilveren Alphense Brug. Van Duin gaf ARC de leiding, maar een minuut later was het weer gelijk door de Katwijkse rechtsbinnen. Juist voor de wist Den Hoed ARC opnieuw de leiding te geven (2-1) In de tweede helft liep ARC direct hard van stapel waardoor de ARC achterhoede voor een zware taak kwam te staan.
Tot een kwartier voor het einde wist men stand te houden, maar toen kwamen de doelpunten aan de lopende band, zodat tenslotte het einde kwam met een 5-2 zege voor Quick Boys. Door deze uitslag is het Amsterdamse T.O.G. winnaar geworden van de prachtige prijs. Dit elftal won van ARC met 3-0.

“Alphense brug” naar Amsterdamse “Spui”

Nieuwe Leidse Courant 13-08-1952

Zoals bekend, werd het nederlaag-wedstrijden-toernooi van de voetbalvereniging ARC de hoofdprijs gewonnen door het Amsterdamse T.O.G. Die prijs bestond uit een fraaie zilveren afbeelding van de beruchte Alphense brug, in opdracht van de supportersvereniging van ARC vervaardigd door de heer B. Bauer alhier.
Enkele bestuursleden van ARC en van de genoemde supportersvereniging hebben gisteravond de brug aangeboden aan het bestuur van T.O.G. dat daartoe in een hotel op het Amsterdamse Spui bijeen was. De voorzitter van T.O.G., de heer Molenaar, begroette de Alphenaren, onder wie zich ook de vervaardiger bevond. Spr. Zei, dat men aan het uitstapje naar Alphen de meeste aangename herinneringen bewaarde.
De heer G. Schreuder. Voorzitter van ARC zie, dat het genoegen wederzijds was. Van het spel der Amsterdammers had men een goede indruk gekregen. Daar de brug als wisselprijs bedoeld is en het niet mee zal vallen, die steeds in bezit te houden, werd als blijvende prijs een fraaie beker aangeboden. Het verloop van de wedstrijden werd gereleveerd door de heer C.H. v.d. Wold, secretaris van de supportersvereniging. In de strijd tegen T.O.G. stond het peil stellig op het hoogst. Ook werd uiteengezet waarom juist de brug werd aangeboden, die spr. de “brug der smarten” noemde. Nadat het kunstvoorwerp aangeboden was, werden ook nog dertien draagspelden voor de spelers, met een afbeelding van de brug er op, verstrekt. De TOG voorzitter dankte voor de aangeboden prijzen en uitte de wens, dat deze brug nog menigmaal een prettige verbinding tussen ARC en TOG tot stand zal brengen.

Zilveren Alphense Brug door ARC-bestuur aan TOG overhandigd
Leidse Courant 13 augustus 1952

In een speciaal belegde bijeenkomst te Amsterdam heeft een afvaardiging van de v.v. ARC Dinsdagavond in het clublokaal van de vereniging TOG aan het Spui de door deze vereniging behaalde wisselprijs in de nederlaagserie van ARC uitgereikt.
De vertegenwoordigers van ARC werden door de voorz. van TOG, de heer Molenaar, verwelkomd, die wees op de prettige herinnering aan de wedstrijd in Alphen gespeeld.
Als voorzitter van ARC bood de heer Schreuder daarna een beker aan, welke eigendom wordt van de v.v. TOG zulks in verband met het feit, dat de gewonnen brug een wisselprijs is.
De secr. van de suportersvereniging, de heer C.H. de Wolf, bood daarna de prachtige wisselprijs aan onder toepasselijke gelukwens.


T.O.G wint opnieuw Zilveren Brug
Leidse Dagblad 20 juli 1953

Door zaterdag met 4-2 van het Delftse BEC te winnen heeft het Amsterdamse TOG zich voor de tweede achtereenvolgende maal in het bezit kunnen stellen van de prachtige zilveren Brug, een prijs welke in een nederlaagserie verspeeld wordt en waarbij het elftal dat ARC de grootste nederlaag toebrent de finale speelt tegen de houdster van de prijs.
Het was dit keer BEC, dat moest trachten de prijs voor een jaar machtig te worden. Aanvankelijk stak BEC fel van wasl. Na een wkartier spelen werd de leiding genomen met 1-0. Nog voor de rust in ging was de stand echter weer gelijk 1-1 en toen na de thee TOG even loas kwam was de stand spoedig gewijzigd in een 301 voorsprong voor de Amsterdammers. Zels werd het nog 4-1, voor BEC middels een strafschop de achterstand nog wist te verkleinen 4-2.
Dit was tevens de eindstand waarmee TOG zich opnieuw winaar wist van de prijs.

TOG wint definitief Zilveren Brug
Leidse Courant 26 juli 1954

Het Amsterdamse TOG heeft zich door drie maal achtereen winnaar te worden in het toernooi van ARC om de fraaie Zilveren Brug, thans definitief in het bezit weten te stellen van deze wel zeer bijzondere fraaie prijs.
Het was dit keer DCV, dat de beste uitslag had weten ver verkrijen in de nederlaagserie tegen ARC en daardoor in het veld mocht komen tegen de winnaar van het vorig jaar.
De Amsterdammers hebben zich in deze kamp onmiskenbaar de sterkste getoond door met niet minder dan 7-3 te winnen.
Door de voorzitter van ARC, de heer M. Bezemer worden daarna met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt. DCV kreeg een fraaie wisselbeker in haar bezit.